Intelligente lockers voor Nederlandse Politie

De Nederlandse Politie heeft na een Europese Aanbesteding de opdracht gegeven voor de levering van 120 Intelligente Beheer Kasten (IBK’s) en het bijbehorende managementplatform. De IBK’s zullen dienstdoen als slimme lockers voor het proces van vervangen, omwisselen en het oplossen van incidenten met Mobiele ICT Middelen (MIM’s), waaronder portofoons. De politie heeft de opdracht gegund volgens het Gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Pilot Intelligente Beheerkasten

In eerste instantie hebben we bij één politie-eenheid een pilot gehouden waarbij acht tot tien beheerkasten werden ingezet. Nu bevinden we ons in de fase waarin de kasten fysiek uitgerold en in beheer genomen worden. Inmiddels hebben we in totaal twintig kasten geplaatst bij twee politie-eenheden. In de loop van 2023 staat de uitrol van de resterende IBK’s gepland.

“Samen met de politie zijn we van start gegaan met een tweetal bijeenkomsten en het opstellen van het implementatieplan en de planning. Een heel mooi project waarin de politie onze passie en kennis waardeert en we uitkijken naar de verdere samenwerking”, aldus Peter van Gemonden, IBK projectmanager Nauta Connect. 

 Een heel mooi project waarin de politie onze passie en kennis waardeert en we uitkijken naar de verdere samenwerking.

Defecte portofoons

Wanneer een portofoon defect raakt dan is snel weer een operationele portofoon hebben belangrijk. Zo is de onderbreking tijdens het werken het kleinst. Intelligente beheerkasten helpen hierbij. De kast bestaat uit kluisjes van verschillende afmetingen. Bijvoorbeeld voor een item met de grootte van een portofoon, maar ook grotere kluizen waar bijvoorbeeld een laptop in past. De medewerker kan de portofoon die gerepareerd moet worden in de kast leggen en kan tevens direct de reserveportofoon uit een ander kluisje in de kast halen. Logistieke Ondersteuning (LO) zorgt ervoor dat de defecte portofoon wordt opgehaald, (indien mogelijk) gerepareerd wordt en terug in de kluis wordt gelegd, klaar voor de medewerker om de portofoon weer in gebruik te nemen.

De kast is ‘intelligent’ omdat wordt opgeslagen wie de defecte portofoon ter reparatie aanbiedt en welke reserveportofoon wordt meegenomen. De medewerker ontvangt een signaal (bericht) wanneer de portofoon gerepareerd is en klaar is om uit de kast te worden opgehaald. De reserveportofoon kan weer in de kast worden opgeborgen. Deze kasten dragen bij aan een sluitende administratie van persoonsgebonden portofoons.

Neem contact met ons op

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze intelligente lockers? Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen.

elektronische-lockers